تشریفات عروسی

سفره عقد دفتر عقد و ازدواج

نکات مربوط به انتخاب دفتر عقد یا سپردن کار به کاردان!

عروس و داماد چنان غرق در جزئیات مراسم عقد هستند که گاه رعایت مهم‌ترین نکات را فراموش می‌کنند. بزرگترها می‌توانند در برگزاری مراسم،…

دفتر ازدواج آئین مهر و وفا

برگزاری مراسم عروسی| مراسم عروسی در بین اقوام ایرانی

برگزاری مراسم عروسی مراسم عروسی در فرهنگ‌های مختلف به به شکل‌های مختلف برگزار می‌شود. عروسی همیشه با جشن همراه بوده است. به میمنت شروع…

دفتر عقد و ازدواج در منطقه ۵ – محضر ازدواج در منطقه ۵

دفتر عقد و ازدواج در منطقه ۵ – محضر ازدواج در منطقه ۵ در این مطلب از سایت دفتر ازدواج…