مراحل ثبت ازدواج در دفترخانه

دفتر عقد آئین مهر و وفا

ازدواج| برای رسمی شدن ازدواج چه مراحلی را باید طی کنیم؟

مراحل ازدواج در نقاط مختلف ایران با توجه به سنت‌ها و آیین‌های هر منطقه، متفاوت است. به طور کلی فرآیند ازدواج ایرانی شامل…

دفتر عقد ونک

ازدواج| برای ثبت ازدواج چه مراحلی را باید طی کنیم؟

در ازدواج به سبک ایرانی بعد ازخواستگاری، بله‌بران، شیرینی‌خوران، مهربران و نامزدی نوبت به عقدکنان است. در این مرحله ثبت ازدواج شما و…