ازدواج با دختر بدون اجازه ولی

ازدواج با دختر بدون اجازه و اذن ولی در دفتر ازدواج (مسیر مشاوره حقوقی)

آیا امکان ازدواج با دختر بدون اجازه و اذن ولی )پدر عروس( وجود دارد؟ این جمله می تواند یک سوال ساده باشد اما در عین سادگی تبعات پیچیده ای به دنبال خواهد داشت. سوالی که پرسیدن آن در یک جمع عادی می‌ تواند بسیار چالش برانگیز بشود. دیدگاه قانونی به این سوال یک جواب مثبت است. اما با شرایط خاصی که می ‌شود تحت مشاوره حقوقی از آن مطلع شد. البته ما در این مقاله قصد داریم که شما را هر چند مختصر با مقدماتی آشنا کنیم که خود بتوانید در موارد عام جواب قانونی این سوال را پیدا کنید. اما در موارد خاص که قطعا نیاز به یک مشاوره حقوقی مطلوب خواهید داشت، می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی رایگان  با شماره ۰۹۰۲۸۸۶۰۸۰۰ تماس حاصل نموده و یا با واتساپ و یا تلگرام همین خط در ارتباط باشید تا لااقل از چند و چون ماجرا آگاه باشید.

از مسیر قانون که عبور کنیم مسئله ی امکان ازدواج با دختر بدون اجازه و اذن ولی از دیدگاه عرف جامعه، چطور تحلیل می شود؟ آیا قانون مجاز است که راه حلی برای یکی از حساس ترین جنبه های عرفی جامعه داشته باشد؟ آیا اساساً امکان ازدواج با دختر بدون اجازه و اذن ولی یک امکان پسندیده است؟

خب، نگاه ها به این چالش قضایی می ‌تواند بسیار پیچیده و متفاوت و در عین حال متنوع باشد. اما در یک تقسیم بندی کلی اصولاً دو جبهه در مقابله با مسئله امکان ازدواج با دختر بدون اجازه و اذن ولی وجود دارد. جبهه ی اول که در همان ابتدای طرح مسئله به ذهن همه ما خطور خواهدکرد، قبیح دانستن این امکان است .خب، چطور ممکن می شود که دختری بدون اجازه پدر خود به اقدام مهمی چون ازدواج در دفتر ازدواج دست بزند؟ در همان نگاه اول هیچ کس چنین حقی را برای دختر قائل نمی ‌شود. چرا که پدر را ولی و صاحب اختیار دختری می دانند که آن را بزرگ کرده است و نسبت به تصمیمات مهم زندگی دختر خود باید یک جایگاه محوری داشته باشد. اما در جبهه دوم این امکان در ماجرای ازدواج بدون اجازه جور دیگری تعریف می شود. در این نگاه، دختری که از پدری مقبول، آگاه و مطمئن برخوردار است، الزاماً نیازی نخواهد داشت که بدون اجازه چنین پدری وارد تصمیمی به این مهمی بشود.

ازدواج با دختر بدون اجازه ولی

ازدواج با دختر بدون اجازه ولی

اما اگر پدر در یک جایگاه معقول، آگاه و مطمئن قرار نداشت تکلیف چیست؟ در نگاهی که امکان ازدواج با دختر بدون اجازه و اذن ولی را امری منطقی و ضروری در یک دیدگاه کلی برای جامعه می ‌داند، به آن دسته از دخترانی که به هر دلیلی با پدری نامتعارف رو به ‌رو هستند، استناد می‌ کند. در این دیدگاه که در همراهی با یک مشاوره حقوقی تکمیل می گردد، وجود یک پدر نامتعارف می ‌تواند در نهایت دختر را روانه خانه ای کند که احتمالا شوهری هم چون همان پدر نامتعارف انتظار دختر را می کشد. در این بین اگر دختر بتواند و یا بخواهد راه مفری از چنین سرنوشت هایی داشته باشد، باید بتواند یک راه عرفی و قانونی را در کنار خود احساس کند. قطعاً هیچ نگاه عرفی و یا قانونی تصمیم یک پدر نامتعارف از نگاه اجتماع را نمی‌ پذیرد. نگاهی که به راحتی می ‌تواند مسیر زندگی یک دختر را به تباهی بکشاند. از نگاه عرف که بگذریم بهتر است مسئله ی امکان ازدواج با دختر بدون اجازه و اذن ولی را از دیدگاه قانون مورد بررسی قرار دهیم.

اجازه ی پدر در ازدواج با دختر از نگاه قانونی

در این مشاوره حقوقی، قبل از آنکه وارد مقوله ی امکان ازدواج با دختر بدون اجازه و اذن ولی بشویم، بهتر است با چند و چون قانونی این اجازه آشنا باشیم. شاید عدم آشنایی با قانون در باب این اجازه موجبات چالش‌ هایی بشود که دختر را در مسیر اشتباهی قرار بدهد.

از این رو با توجه به ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰ که می گوید نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه ی پدر یا جد پدری است را می توان به خوبی ملاک تمام مباحث حقوقی این ماجرا دانست. خب، از نگاه قانونی اگر بخواهیم یک مشاوره حقوقی کامل داشته باشیم باید بگوییم که، دختری که در سن بلوغ است و اصولاً از سرپرستی ولی خارج شده است، نمی ‌تواند برای نکاح مستقل اقدام ‌کند. این یعنی آنکه مادامی که تحت ولایت نیست و در باب ازدواج نظرش کاملا معتبر و شرط لازم می باشد، اما شرط کافی نخواهد بود. چرا که باید اجازه و موافقت پدر و یا جد پدری خود را نیز داشته باشد. این اجازه شامل هر دو نوع ازدواج دائم و موقت خواهد شد. اما نکته ی این ماده ی قانونی در شرط باکره بودن دختر است. یعنی اگر دختر باکره نباشد نیازی به اجازه و اذن پدر نخواهد داشت. اما این باکره بودن یا نبودن چه تعریفی دارد؟ اصولا قانون چه دختری را باکره تعریف می ‌کند؟  مثلا دختری که در اثر تحرکی سنگین مانند ورزش، بکارتش را از دست داده، هنوز باکره محسوب می شود؟ یا دختری که مرتکب عمل زنا شده است و در اثر آن بکارتش را از دست می دهد، چطور؟ دختری که یک بار تجربه ازدواج دارد ولی بنا به دلایلی هنوز بکارت اش را حفظ کرده، چه طور باید در نظر گرفت؟

ما در مشاوره حقوقی خود در استناد از قانون می گوئیم که:  

  • دختری که با عمل غیر از آمیزش جنسی بکارتش زایل شده، هنوز دارای صفت باکره خواهد بود.
  • دختری که در اثر زنا یا شبیه به آن بکارتش زایل شده باشد، دیگر دارای صفت باکره نخواهد بود.
  • دختری که ازدواجی داشته اما هنوز پرده بکارت خود را دارد صفت باکره بر او وارد نمی باشد.
  • خب، در یک نگاه کلی اما ساده به مفهوم باکره گی از نگاه قانون رسیدیم.

 

اما اجازه پدر شامل چه شرایطی است؟ و یا در چه شرایطی از بین می رود؟ مواردی مانند:

  • ولی در قید حیات نباشد
  • ولی غایب بوده و دسترسی به آن ممکن نباشد
  • ولی اهلیت کافی نداشته باشد
  • ولی در اجازه، مصلحت دختر خود را در نظر نگیرد

البته بسیاری از شرایط خاص دیگر نیز می ‌تواند مطرح شود که برای این منظور می توانید به جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی رایگان با شماره ۰۹۰۲۸۸۶۰۸۰۰ تماس حاصل نموده و یا با واتساپ و یا تلگرام همین خط در ارتباط باشید.

حالا که با مفهوم قانونی ازدواج دختر تحت اجازه ولی در یک مشاوره حقوقی مقدماتی تا حدودی آشنا شدیم، به جریان اصلی مقاله باز می‌ گردیم. یعنی مسئله امکان ازدواج با دختر بدون اجازه و اذن ولی.

راه های قانونی به جهت امکان ازدواج بدون اذن پدر در دفتر ازدواج

دختری را تجسم کنید که قصد ازدواج دارد اما در این امر نیاز به اجازه ی پدر خواهد داشت. تا آنجا که پدر در حیات است و دسترسی به آن ممکن می باشد و اهلیت لازم را دارد، قانون چندان حمایتی از ازدواج بدون اجازه ی پدر نخواهد داشت. مگر در مواردی خاص که برای دست یابی به اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی رایگان می توانید با شماره ۰۹۰۲۸۸۶۰۸۰۰ تماس حاصل نموده و یا با واتساپ و یا تلگرام همین خط در ارتباط باشید.

ازدواج با دختر بدون اجازه ولی

ازدواج با دختر بدون اجازه ولی

 

اما در مواردی که پدر در دسترس نمی باشد و یا اهلیت لازم را ندارد، اگر چه قانون راه هایی به جهت ازدواج برای دختر فراهم کرده است اما درک درست همین راه های قانونی و طی کردن اصولی و صحیح آنها نیاز به مشاوره حقوقی را طلب می کند.

در کل در امکان ازدواج با دختر بدون اجازه و اذن ولی دو مسیر قانونی وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

  • مسیر اول: دختری که به هر دلیلی می خواهد بدون اجازه ی پدر خود اقدام به ازدواج کند و یا در جهت مخالفت با تصمیم پدر در جهت ازدواج خود قرار دارد، می تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست ازدواج بدون اذن پدر را بدهد .البته اثبات این مسئله که پدر اهلیت لازم را ندارد و یا مخالفتی بدون دلیل منطقی را ارائه می ‌کند، مقوله ای است که باید در دادگاه ثابت شود. امکان این اثبات شدنی است ولی باید در مسیر یک مشاوره حقوقی درست و کامل انجام پذیرد تا بتوان دادگاه را مجاب به رای عدم اجازه داد.

حدود ۳ تا ۶ ماه زمان می برد. در این مدت دادگاه پدر عروس را فرا خوانده و مورد صحبت  و مشاوره حقوقی قرار می دهد. البته این صحبت غالباً رنگ و بوی قضایی ندارد و بیشتر به جهت حل کدخدا منشانه ی ماجرا ورود خواهد داشت. مگر آنکه پدر بر مخالفت خود تاکید کرده و دختر نسبت به جاری شدن نکاح پافشاری داشته باشد که روند پرونده وارد ماجرا های قضایی خواهد شد. روندی که نیاز به مشاوره حقوقی را طلب خواهد کرد. یک مشاوره حقوقی رایگان را می توانید با تماس از طریق شماره ۰۹۰۲۸۸۶۰۸۰۰  حاصل نموده و یا با واتساپ و یا تلگرام همین خط در ارتباط باشید.

  • اما مسیر دوم ماجرا: همان طور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم از اصلی ترین شروط بر آن که پدر دختر را صاحب اجازه برای ازدواج دخترش می کند، مسئله ی باکره بودن دختر است. دختری که باکره باشد، نمی تواند بدون اجازه پدر خود اقدام به ازدواج داشته باشد. اما در صورت باکره نبودن چطور؟ این خود یک مسئله قضایی است که در جای خود باید راجع به آن صحبت کرد. اما می ‌تواند مسیر را به جهت امکان ازدواج با دختر بدون اجازه و اذن ولی میسر سازد. کافیست در دادگاه اقدام به درخواست ازدواج بدون اجازه ی پدر را داشته و ادعای عدم باکره بودن را مطرح کند. دادگاه رای به نظر پزشک قانونی خواهد داد و پس از تایید شدن این ادعا از طرف پزشک قانونی و طی مراحلی که مسیر قانونی پرونده خواهد بود، دادگاه در نهایت رای بر جاری شدن نکاح خواهد داشت. این ادعا می تواند شرایط و موارد متنوعی را شامل باشد. مواردی مانند دختری که یک بار ازدواج کرده و یا در اثر اقدام به زنا بکارت خود را از دست داده است و یا با وجود ازدواج هم چنان باکره مانده است.

تمامی این موارد و بسیاری دیگر از اتفاقات و شرایط خاص تری که ممکن است شامل احوالات دختر باشد می تواند در مسیر روند قانونی پرونده هم کمک حال باشند و هم به موانع بزرگ تبدیل شوند. مسیر دست یابی به امکان ازدواج با دختر بدون اجازه یا اذن ولی با تفهیم درست هر کدام از این شرایط ممکن خواهد بود. در تفهیمی که از مسیر یک مشاوره حقوقی کارآمد به دست خواهد آمد. شما می توانید این مشاوره حقوقی را تحت شرایطی رایگان با شماره ۰۹۰۲۸۸۶۰۸۰۰ حاصل نموده و یا با واتساپ و یا تلگرام همین خط در ارتباط باشید.

سخن پایانی

طرح ادعای امکان ازدواج با دختر بدون اجازه و اذن ولی در هر دادگاهی به هر شکلی می ‌تواند موجب بروز آشفتگی ها و اختلافات اساسی در بدنه ی خانواده ‌ها باشد. البته دختری که در نهایت تصمیم به اخذ این امکان از دادگاه را خواهد داشت احتمالاً در یک بستر خانوادگی چندان مطلوبی به سر نمی‌ برد. اما مواردی خاص و موردی نیز ممکن است که وجود داشته باشد، مسائلی مانند مطرح کردن ازدواج دوم با وجود مخالفت ‌های پدر که احتمالاً اهلیت لازم را دارا می باشد و با وجود ازدواج قبلی دختر هم چنان خود را نسبت به سرنوشت و آینده او مسئول می‌ بیند. و یا در مواردی که با وجود عدم ازدواج قبلی پدری که اهلیت لازم را دارد در جاری شدن نکاح مقاومت ‌هایی را نشان می دهد.

در همه ی موارد عام و خاص این ماجرا، قبل از آنکه جریاناتی پیش بیاید که پای داستان را به دادگاه بکشاند، شاید بتوان با یک مشاوره حقوقی مطلوب حرفه ای، خیلی راحت تر و منطقی‌ تر این درخواست مدنی اما چالش برانگیز را حل و فصل نمود. درخواست ازدواج بدون اجازه ی پدر مسئله ای نیست که بتوان بدون یک مشاوره حقوقی به سرانجام مطلوبی رساند. و اما در انتهای مقاله قابل به یادآوری خواهد بود که شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی رایگان با شماره ۰۹۰۲۸۸۶۰۸۰۰ تماس حاصل نموده و یا با واتساپ و یا تلگرام همین خط در ارتباط باشید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *