چگونه می شود با مردی که طلاق خارجی گرفته و آن را ثبت نکرده ازدواج کرد؟

چگونه می شود با مردی که طلاق خارجی گرفته و آن را ثبت نکرده ازدواج کرد؟

چگونگی ازدواج با مردی که طلاق خارجی گرفته از نگاه مشاوره حقوقی

ازدواج یک فرآیند طبیعی در بدنه هر اجتماعی خواهد بود. رویدادی که طی آن یک مرد به همراه یک زن اقدام به تشکیل نهاد کوچکی به نام خانواده می‌نماید. نهادی که اساس و ساختار هر اجتماعی را ایجاد می‌کند. اما همین فرآیند معمولی درهر اجتماعی می‌تواند شرایط بسیار متفاوتی و خاصی را تجربه کند. از آنجا که ازدواج یک رویداد قانون محور است، هر گونه عدم تناسب آن با شرایط عادی حاکم بر یک جامعه می توان تبعات قانونی پیچیده ای به دنبال داشته باشد. مانند ازدواج با مردی که طلاق خارجی گرفته است. این نوع از ازدواج بهتر است که از مسیر یک مشاوره حقوقی انجام پذیرد.  شما می توانید جهت کسب اطلاعات در مورد ازدواج در دفتر ازدواج با مردی که در خارج طلاق گرفته و هنوز در ایران ثبت نکرده به همراه  مشاوره حقوقی رایگان  با شماره ۰۹۰۲۸۸۶۰۸۰۰ تماس حاصل نموده و یا با واتساپ و یا تلگرام همین خط در ارتباط باشید.

خب، آنچه مسلم است در ایران ازدواج در زمره رفتارهای دینی اجتماعی می باشد و قوانین حاکم بر امروز ایران نسبت به جریان شرعی در پدیده ازدواج بسیار حساس و سختگیرانه رفتار می‌کند. از این رو هرگونه شرایطی که بتواند با مباحث شرعی و قانونی در نوع ازدواج حاکم بر ایران تناقضی ایجاد کند می تواند شرایط آن ازدواج را بسیار پیچیده نماید. پرسیدن این سوال که آیا امکان ازدواج با مردی که طلاق خارجی گرفته و در ایران هنوز ثبت نشده است وجود دارد؟ در واقع پرسیدن یک سوال مبهم در رفتارهای حاکم بر ازدواج ایرانیان است. به هر حال یک مرد میتواند تا چندین همسر را اختیار کند و این توانایی در قوانین اکثر کشورهای حال حاضر جهان مقبول می‌باشد. در ایران ازدواج دوم یک مرد مشروط به اخذ اجازه از دادگاه می باشد. اما نمی تواند تضمینی داشت که در دیگر کشورها نیز این شرایط حاکم باشد. از این رو یک مرد میتواند با پنهان سازی ازدواج خود در خارج از کشور و یا همسری که در خارج از ایران دارد، با شرایط یک مرد مجرد در ایران اقدام به ازدواج نماید.

اما مسئله آن طور ها هم که گفتیم ساده نمی باشد. یک مشاوره حقوقی مطلوب می تواند راهنمای کاملی در درک درست این ماجرا باشد.

شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی رایگان  با شماره ۰۹۰۲۸۸۶۰۸۰۰ تماس حاصل نموده و یا با واتساپ و یا تلگرام همین خط در ارتباط باشید.

اما اگر مردی ادعا دارد که ازدواج در خارج از کشور نداشته و یا ازدواج خود را با طلاق در آن سوی مرزهای ایران به انتها رسانده است، در اقدام به ازدواج در ایران بایستی که طلاق خارجی خود را به اثبات دادگاه خانواده ایرانی برساند. در قوانین حاکم بر ایران اگر به هر دلیلی اثباتی وجود داشته باشد که فردی در خارج از کشور اقدام به ازدواج نموده است، به جهت ازدواج در داخل کشور باید اجازه قانونی ازدواج مجدد را کسب کند و اگر مدعی به طلاق باشد باید بتواند طلاق خارجی خود را در دادگاه های ایران به اثبات برساند.

 

ازدواج با مردی که طلاق خارجی خود را ثبت نکرده است

ازدواج با مردی که طلاق خارجی خود را ثبت نکرده است

 

ازدواج در خارج از چرایی تا جدایی در مسیر یک مشاوره حقوقی

آنچه مسلم است تابعیت در ایران بر اساس خون است. بر این اصل فردی که پدری ایرانی دارد و به هر دلیلی در خارج از ایران متولد شده و یا زندگی می کند اگر چه مادرش غیر ایرانی باشد، ایرانی محسوب شده و تابعیت ایرانی شامل او می شود. از آنجا که تابعیت موجب می شود تا هر شخصی از طریق آن با کشور خود در ارتباط باشد و با وجود آن تابعیت در هر جای دنیا با آن رفتار می‌شود، این تابعیت آن فرد را ملزم خواهد کرد که به عنوان یک شخص تبعه ی آن کشور مطیع قوانین کشور متبوع خود بماند. در غیر این صورت می تواند با توجه به اختیارات خود و شرایط قانونی از مسیر تابعیت کشور متبوع خود خارج بشود. اما مادامی که در تابعیت یک کشور مثلاً ایران قرار دارد باید مطیع قوانین حاکم بر ایران باشد. این قوانین شامل رفتارهای اجتماعی همچون ازدواج و طلاق نیز می باشد. از این رو یک تبعه ایرانی در خارج از کشور بایستی که طبق قوانین موجود در ایران اقدام به ازدواج و یا طلاق نماید. از طرفی برای اتباع ایرانی مقیم در خارج از کشور به دلیل عدم دسترسی مناسب به محاکم قضایی با در نظر گرفتن آن که اکثر اتباع ایرانی در خارج چندان پایبندی به قوانین حاکم بر ایران را از خود نشان نمی‌دهند، رفتارهای اجتماعی همچون ازدواج و طلاق در آنها به شکل درست و صحیح از مسیر قانونی حاکم بر کشور ایران عبور نمی کند. این مسئله باعث می‌شود که اکثر آنها در مسیر حل و فصل دعاوی خانوادگی خود در خارج و داخل مرزهای ایران با مشکلاتی روبه‌رو باشند. یکی از عام ترین نوع در این مشکلات مسئله طلاق در خارج از مرزهای ایران است. از آنجا که طلاق باید در یک جریان شرعی اتفاق بیفتد، محاکم قضایی داخل ایران جاری شدن حکم طلاق بدون در نظر گرفتن مسائل شرعی را قبول ندارند. این عدم پذیرش که عموماً با عدم پیگیری زوجین مقیم خارج همراه می‌شود، موجبات دردسرهای فراوانی در آینده آنها می‌باشد. بهتر است در مواجه با این مشکلات از طریق یک مشاوره حقوقی مطلوب سعی در درک درست شرایط قانونی داشته باشیم.  شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی رایگان با شماره ۰۹۰۲۸۸۶۰۸۰۰ تماس حاصل نموده و یا با واتساپ و یا تلگرام همین خط در ارتباط باشید.

اما مردی که در خارج از کشور اقدام به طلاق نموده اما به هر دلیلی طلاق خود را مورد تایید محاکم داخل ایران ننموده است، در نگاه دادگاه ایرانی یک مرد متاهل محسوب می‌شود و تا زمانی که طلاق خارجی خود را مورد تایید محاکم قضایی داخل نرساند نمی‌تواند از دادگاه اجازه نامه ازدواج مجدد را دریافت نماید. از این مقدمه کوتاه می توان نتیجه گرفت که امکان ازدواج با مردی که طلاق خارجی گرفته ولی هنوز در ایران ثبت نکرده است وجود ندارد. مگر آنکه فرد از طریق جریانات قضایی حاکم بر ایران بتواند طلاق خارجی خود را به اثبات برساند.

طلاق در خارج از کشور از ثبت تا تنفیذ

اینکه بتوان سوال “آیا امکان ازدواج با مردی که طلاق خارجی گرفته وجود دارد یا نه؟” را به درستی پاسخ بدهیم ملزم به دانستن و تشریح خود طلاق خارجی می‌باشد. عموماً در این موارد مشکلات قضایی پیش آمده به علت عدم آگاهی های کافی و لازم از طلاق در خارج و چرایی و چگونگی آن می باشد. از این رو ازدواج با مردی که مدعی طلاق در خارج از کشور است بدون آگاهی های لازم از قواعد طلاق در خارج می تواند مسیر ازدواج را بسیار پیچیده نماید. بهتر است در مواجه با این مسائل یک مشاوره حقوقی داشته باشید. مشاوره حقوقی می تواند در فهم درست قوانین موجود کمک حالتان باشد.  شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی رایگان  با شماره ۰۹۰۲۸۸۶۰۸۰۰ تماس حاصل نموده و یا با واتساپ و یا تلگرام همین خط در ارتباط باشید.

اما به مقوله طلاق در خارج از کشور بپردازیم. طلاق در خارج از کشور به این صورت است که زوجین با مراجعه به مراجع قانونی مربوط به همان کشور خارجی با صلاحدید مقامات اداری ایران در آن کشور مثلا سفارت یا کنسول اعلام به طلاق می نمایند و طلاق خود را در دادگاه های خانواده همان کشور ثبت نموده و این ثبت را به اطلاع مراجع دولتی ایران موجود در آن کشور می‌رسانند. این اعلام از آن جهت است که طلاق در خارج از کشور باید به تایید و ثبت دادگاه های خانواده داخل کشور نیز برسد. چرا که دفاتر کنسول در خارج از کشور نمی‌توانند طلاق صادر شده از جانب محاکم خارجی را ثبت نمایند. زیرا از نگاه قانون حاکم بر ایران طلاق یک امر اجتماعی با رویکرد شرعی می باشد و جاری شدن صیغه طلاق در اتمام دوران ازدواج از نگاه شرع حتمی محسوب می‌شود و چون در محاکم خارج از کشور چیزی به نام صیغه طلاق وجود ندارد و از طرفی مسئولان کنسول و سفارت ایران موجود در کشورهای خارجی توانایی صلاحیت جاری کردن این فرآیند شرعی را نیز ندارند، موجب می شود تا برای جاری شدن فرآیند شرعی طلاق در دادگاه های محاکم خارجی توسط کنسول ایران به اطلاع دادگاههای داخلی رسیده و این رای مورد بررسی و تنفیذ قرار گیرد. درک کامل و درست این ماجرا نیاز به یک مشاوره حقوقی را طلب میکند.

اما اگر یک مرد ایرانی که در خارج از کشور اقدام به طلاق می نماید و طلاق وی از نگاه محاکم موجود در همان کشور خارجی مورد تایید قرار می‌گیرد، چنانچه این اقدام به طلاق خود را به اطلاع مراجع قضایی ایران نرساند، در صورتیکه در خارج از ایران یک فرد مجرد و بدون همسر محسوب می گردد، در داخل مرزهای ایران دارای همسر می‌باشد. این یعنی آنکه یک اقدام خارج از قانون جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است و فرد خاطی در صورت بازگشت به کشور تا زمانی که اقدام به اطلاع و ثبت طلاق خود ننماید از دیدگاه نهادهای دولتی و قضایی یک فرد متاهل محسوب شده و همسر طلاق گرفته وی می تواند نسبت به وی ادعای حق و حقوقی قانونی داشته باشد. در ازدواج با مردی که در خارج طلاق گرفته این نکات را همراه با یک مشاوره حقوقی در نظر داشته باشید.

ثبت طلاق خارجی تا چه اندازه مهم می‌باشد

ما در مشاوره حقوقی می گوییم که رویکرد قانون به طلاق مرد با زن متفاوت است. در مورد طلاق خارجی نیز به همین منوال برخوردهای متفاوتی وجود دارد. اما آنچه مسلم است از نگاه قانون حاکم بر ایران تنها طلاقی پذیرفته است که مورد تایید دادگاه های خود ایران رسیده باشد. حال اگر مردی با زنی طلاق خارجی خود را ثبت نکند تا زمانی که در خارج از کشور از طریق اعتبار طلاق خارجی خود به سر می‌برد، ممکن است مشکلی نداشته باشد. اما در بازگشت به ایران این عدم ثبت در دادگاه های ایران می تواند مشکلات بسیار پیچیده ای را برای او به ارمغان بیاورد. از این رو زوجین در زمان طلاق بهتر است که یک مشاوره حقوقی را همراه خود سازند تا از مشکلات عجیب قانونی در امان باشند.

مثلاً زنی ایرانی را در نظر داشته باشید که در خارج از کشور اقدام به طلاق نموده و آن را در محاکم قضایی ایران ثبت نکرده است. این زن از نگاه مراجع قضایی متاهل بوده و تحت اختیار یک مرد قرار دارد. حال اگر این زن به اعتبار طلاق نامه خارجی خود اقدام به ازدواج مجدد در خارج از کشور نماید، از نگاه قانون جمهوری اسلامی مجرم شناخته خواهد شد. چرا که اقدام به چند شوهری داشته و این عمل در نگاه قانونی زنا محسوب می‌شود و می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد. تبعاتی که با وجود یک مشاوره حقوقی هرگز پیش نخواهد آمد.

اگر چه شرایط برای یک مرد با این وجود که می‌تواند چندین زن اختیار نماید به این پیچیدگی‌ها نخواهد بود. اما آن هم می‌تواند دردسرهای فراوانی را به همراه داشته باشد. مثلاً همسری که طلاق داده و طلاق را ثبت نکرده است در داخل خاک ایران می تواند ادعای همسری داشته و مشکلاتی را برای فرد مذکور ایجاد نماید. در امر طلاق حتی مردان نیز نیار به مشاوره حقوقی دارند.

از این رو این طور می توان نتیجه گرفت که اساسا هرگونه اقدام به طلاق باید به اطلاع نهادهای نظارتی و قضایی ایران برسد و این اطلاع به حال ثبت رسمی نهایی شود تا مشکلات ناشی از آنمرتفع گردد. شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی رایگان  با شماره ۰۹۰۲۸۸۶۰۸۰۰ تماس حاصل نموده و یا با واتساپ و یا تلگرام همین خط در ارتباط باشید.

 

ازدواج با مردی که طلاق خارجی خود را ثبت نکرده است

ازدواج با مردی که طلاق خارجی خود را ثبت نکرده است

 

چگونه می شود با مردی که طلاق خارجی گرفته و آن را ثبت نکرده ازدواج کرد؟

تا این جا در مشاوره حقوقی این مقاله با چند و چون طلاق در خارج از ایران آشنا شدیم و به اهمیت ثبت طلاق در نهادهای قضایی ایران پی بردیم. اما مردی که به هر دلیلی در خارج از ایران اقدام به طلاق نموده و آن را به ثبت نهایی در داخل ایران نرسانده است در بازگشت به ایران چطور می‌تواند اقدام به ازدواج نماید؟ آیا اصولا امکان ازدواج با مردی که طلاق خارجی گرفته و هنوز آن را در ایران ثبت نکرده است وجود دارد؟ این سوالات و بسیاری دیگر مباحثی هستند که از مسیر یک مشاوره حقوقی می توانید با چند و چون آن آشنا شوید.  شمامی توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی رایگان  با شماره ۰۹۰۲۸۸۶۰۸۰۰ تماس حاصل نموده و یا با واتساپ و یا تلگرام همین خط در ارتباط باشید.

اما در یک رویکرد کلی قانون می‌گوید تا ثبت نهایی در دفتر ازدواج صورت نگیرد نمی شود که ازدواج انجام داد. پس باید در مرحله اول ثبت نهایی صورت گیرد، اما از چه طریقی؟ این فرآیند ثبت طلاق خارجی مادامی که مرد در داخل ایران به سر می‌برد می‌تواند مراحل بسیار پیچیده ای را شامل باشد. مراحلی که وقت گیر و اندکی دست و پا گیر هستند. کوتاه شدن زمان این فرایند در رسیدن به نتیجه مطلوب می تواند با همراهی یک مشاور حقوقی کامل و مطلوب صورت پذیرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *