ازدواج با مردی که طلاق خارجی گرفته

چگونه می شود با مردی که طلاق خارجی گرفته و آن را ثبت نکرده ازدواج کرد؟

چگونه می شود با مردی که طلاق خارجی گرفته و آن را ثبت نکرده ازدواج کرد؟

چگونگی ازدواج با مردی که طلاق خارجی گرفته از نگاه مشاوره حقوقی ازدواج یک فرآیند طبیعی در بدنه هر اجتماعی خواهد بود. رویدادی…