شرایط خواندن خطبه عقد توسط خاتمی

دفتر ازدواج ونک

دفتر عقد و ازدواج| محضر ازدواج| سید محمد خاتمی ( پنجمین رئیس جمهور)

 “ازدواج” طبیعی‌ترین و آرامش‌بخش‌ترین همبستگی است که موجب سکونت، آرامش خاطر و اعتماد متقابل زن و مرد و  در نتیجه منشاء پایه‌گذاری خانواده…