شرایط عقد

دفتر ازدواج

نکاتی بسیار مهم برای انتخاب دفتر ازدواج

سوالاتی مهم قبل از عقد ذهن ما را مشغول می کنند مانند:در کدام…

ثبت طلاق خارجی در ایران

عقد نکاح| عناصر بومی ازدواج ایرانی| قوانین مدنی ایران

عقد نکاح از عناصر بومی ازدواج ایرانی است. عقد نکاح درواقع همان پیمان زناشویی است که از دیرباز در ایران رایج بوده است….