عقد آریایی چیست

دفتر ازدواج آئین مهر و وفا

مراسم عقد آریایی| عقد آریایی یک سنت است یا روی آوردن به مدرنیته؟

مراسم عقد آریایی انجام عقد، اولین گام در یک ازدواج قانونی است که در دفتر ازدواج رسمی ثبت می‌شود. ثبت عقد در محضر عقد…

دفتر ازدواج ونک

عقد آریایی| تفاوت عقد آریایی اصیل و عقد آریایی نمادین چیست؟

عقد و ازدواج آریایی چند سالی است که بین زوج‌های جوان رواج یافته است. این مراسم نمادین است و بعد از انجام مراسم…

دفتر ازدواج ونک

عقد آریایی نمادین| آیین گواه‌گیری آریایی توسط پیمان‌بان

چند سالی است که جوانان بعد از ثبت رسمی ازدواج خود، مراسم عقد آریایی نمادین را نیز انجام می‌دهند. عقد آریایی مطابق با…

دفتر ازدواج شیک| محضر عقد| سالن عقد و ازدواج | دفتر عقد و ازدواج

عقد آریایی| آداب و رسوم عقد آریایی نمادین در ایران

عقد آریایی نمادین چرا برگزار می‌شود؟ اجداد ایرانی ما زرتشتی بوده‌اند که این آیین امروزه نیز برای ما محترم است. به همین سبب…

عقد آریایی چیست؟ – متن عقد آریایی

عقد آریایی چیست؟ – متن عقد آریایی