فرق بین ازدواج سنتی یا مدرن

دفتر ازدواج ونک

ازدواج| ازدواج سنتی پایدارتر است یا امروزی؟

خوشبختانه با افزایش آگاهی مردم، حضور زنان در جامعه پر رنگ‌تر شده است. ازدواج‌ها کم‌‌کم از شکل سنتی  به شکل امروزی تغییر کرده…