مراسم عقد آریایی

دفتر ازدواج آئین مهر و وفا

مراسم عقد آریایی| عقد آریایی یک سنت است یا روی آوردن به مدرنیته؟

مراسم عقد آریایی انجام عقد، اولین گام در یک ازدواج قانونی است که در دفتر ازدواج رسمی ثبت می‌شود. ثبت عقد در محضر عقد…

دفتر ازدواج ونک

عقد آریایی| تفاوت عقد آریایی اصیل و عقد آریایی نمادین چیست؟

عقد و ازدواج آریایی چند سالی است که بین زوج‌های جوان رواج یافته است. این مراسم نمادین است و بعد از انجام مراسم…

عقد آریایی چیست؟ – متن عقد آریایی

عقد آریایی چیست؟ – متن عقد آریایی