مقاله ازدواج سفید

دفتر ازدواج شیک| محضر عقد| سالن عقد و ازدواج | دفتر عقد و ازدواج شیک

ازدواج| ازدواج سفید| ازدواجی از سر بی‌تعهدی

چند سالی است که ازدواج سفید در بین جوانان ایرانی رواج یافته است. منظور از ازدواج سفید، ازدواجی است که دختر و پسر…