وسایل سفره عقد چیست

دفتر عقد و ازدواج ملاصدرا

تشریفات عقد ملاصدرا | دفتر عقد و ازدواج ملاصدرا |

اولین قدمی که تشریفات عقد ملاصدرا برای عروس و داماد برمی‌دارد، معرفی آن‌ها به آزمایشگاه است….

دفتر ازدواج ونک

اجزای اصلی سفره عقد| هر کدام از اجزای سفره عقد سمبل چیست؟

سفره عقد انجام مراسم عقد در هر جا معمولاً در کنار سفره عقد انجام می‌شود. بعضی چیزها از ملزومات سفره‌های عقد است و در…